Zrzeczenie się

Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub masz jakiekolwiek pytania dotyczące zrzeczenia się naszej witryny, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected].

Zastrzeżenia dotyczące SteamID

Wszystkie informacje na tej stronie - https://steamid.pro/pl/ - są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. SteamID nie udziela żadnych gwarancji co do kompletności, rzetelności i dokładności tych informacji. Wszelkie działania podejmowane na podstawie informacji znalezionych w tej witrynie (SteamID) są podejmowane wyłącznie na własne ryzyko. SteamID nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i / lub szkody w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Z naszej witryny internetowej można odwiedzać inne witryny internetowe, korzystając z hiperłączy do takich witryn zewnętrznych. Chociaż staramy się udostępniać wyłącznie wysokiej jakości linki do przydatnych i etycznych witryn internetowych, nie mamy żadnej kontroli nad zawartością i charakterem tych witryn. Te linki do innych witryn internetowych nie oznaczają rekomendacji dla wszystkich treści znajdujących się w tych witrynach. Właściciele witryn i zawartość mogą ulec zmianie bez powiadomienia i mogą wystąpić, zanim będziemy mieli możliwość usunięcia linku, który mógł stać się „zły”.

Należy również pamiętać, że po opuszczeniu naszej witryny inne witryny mogą mieć inne polityki prywatności i warunki, na które nie mamy wpływu. Przed podjęciem jakichkolwiek działań biznesowych lub przesłaniem jakichkolwiek informacji należy zapoznać się z Polityką prywatności tych witryn oraz z ich „Warunkami korzystania z usługi”.

Zgoda

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na nasze wyłączenie odpowiedzialności i zgadzasz się na jej warunki.

Aktualizacja

Jeśli zaktualizujemy, poprawimy lub dokonamy jakichkolwiek zmian w tym dokumencie, zmiany te zostaną wyraźnie umieszczone tutaj.