TOP 100 Steam Users With The Most Played Hours On Steam

# Name Country Level Games Badges Price Playtime Registered Friends VACs Game Bans
1 Tuong Do Tuong Do
454
3,333 1,253 $25,209 1963688h 39m 9y., 4m. 1305 0 0
2 WoogieMonsutā WoogieMonsutā
310
8,724 1,064 $55,635 1891566h 15m 12y., 7m. 0 0 0
3 FateZero FateZero
111
551 130 $6,057 1605627h 47m 10y., 2m. 420 2 0
4 AERViANCE AERViANCE
330
12,455 552 $72,877 1540755h 12m 16y. 1942 0 0
5 ᠌
137
4,377 284 $21,879 1533522h 37m 10y., 11m. 320 0 0
6 aeon aeon
254
2,255 612 $9,331 1533341h 47m 9y., 2m. 0 2 2
7 Karyn🌟 Karyn🌟
51
785 42 $828 1426766h 15m 9y., 8m. 0 1 0
8 Daddy Ti - Stidler.com Daddy Ti - Stidler.com
360
2,025 563 $10,597 1395403h 56m 11y., 1m. 0 0 0
9 ᠌Natalcia 💕 ᠌Natalcia 💕
84
3,539 140 $24,164 1348281h 51m 8y., 2m. 0 0 0
10 Cramik Cramik
263
4,457 963 $6,821 1346117h 08m 8y., 7m. 972 6 1
11 »´ﮛćɧέŋĵą.✘ »´ﮛćɧέŋĵą.✘
411
1,303 2,026 $2,696 1324782h 22m 10y., 4m. 1553 0 0
12 inetus3r inetus3r
517
15,054 3,631 $96,219 1323546h 05m 9y., 1m. 761 0 0
13 Crushed Bomb! | 1:1 Trading Bot Crushed Bomb! | 1:1 Trading Bot
26
193 19 $600 1293385h 40m 6y., 1m. 338 0 0
14 RHYMIN SIMON RHYMIN SIMON
66
236 55 $1,332 1281051h 56m 16y., 9m. 117 0 0
15 Stidler.com Bot Stidler.com Bot
41
29 25 $86 1272402h 26m 5y., 5m. 0 0 0
16 NEKOPARA Vol. 4 NEKOPARA Vol. 4
433
2,343 1,282 $18,701 1262272h 20m 6y., 5m. 2000 0 0
17 YUKALMYFON YUKALMYFON
27
589 18 $477 1241277h 59m 6y., 7m. 79 0 0
18 woah woah
21
85 13 $440 1241123h 13m 12y., 5m. 72 1 0
19 https://nipap.meme-dealer.com https://nipap.meme-dealer.com
6
602 7 $324 1221032h 59m 5y., 7m. 26 0 0
20 ZephDeaf ZephDeaf
246
883 591 $9,443 1200579h 28m 17y., 9m. 42 1 0
21 LQC LQC
13
346 6 $4,483 1193413h 18m 13y., 8m. 6 0 1
22 gordo PRO90 gordo PRO90
63
1,389 98 $8,197 1182054h 59m 10y. 422 1 0
23 Cow Cow
868
8,034 10,578 $25,575 1181932h 40m 6y., 5m. 96 0 0
24 Laura Laura
30
300 20 $1,543 1180077h 15m 5y., 10m. 160 0 0
25 Tuyeee /̲!̲\ GameOP.hu /̲!̲\ Tuyeee /̲!̲\ GameOP.hu /̲!̲\
119
2,093 243 $16,633 1152159h 16m 16y. 638 1 0
26 Vap3Squad.xyz Vap3Squad.xyz
0
120 0 $447 1137355h 38m 4y., 2m. 3 0 0
27 Cramik Cramik
0
1,195 0 $455 1131106h 34m 4y., 2m. 6 0 0
28 Cramik Cramik
1
122 1 $457 1122348h 35m 5y. 5 0 0
29 Sunny L. Sunny L.
720
2,147 1,939 $18,822 1114996h 17m 8y., 8m. 77 0 1
30 cramik cramik
7
2,211 4 $605 1110880h 36m 5y., 9m. 26 2 0
31 Sarkoth Sarkoth
374
2,226 1,668 $30,080 1099458h 31m 16y., 11m. 450 1 0
32 Cramik Cramik
1
478 1 $458 1098879h 12m 5y. 12 0 0
33 cramik cramik
29
3,461 11 $1,631 1094845h 44m 9y., 2m. 141 2 1
34 󠁳⁧⁧ʎɯɯoɯ¡ 󠁳⁧⁧ʎɯɯoɯ¡
88
150 148 $1,820 1093956h 25m 9y. 0 0 0
35 Cramik Cramik
3
2,519 2 $591 1087788h 32m 9y., 9m. 19 0 0
36 Cramik Cramik
1
120 1 $459 1087545h 33m 5y. 16 0 1
37 MrJimmyPenguin MrJimmyPenguin
209
2,274 836 $20,875 1077657h 18m 8y., 4m. 114 1 1
38 B l u e b e r r y P o p t a r t B l u e b e r r y P o p t a r t
134
4,945 291 $12,308 1069387h 55m 10y., 1m. 397 0 0
39 Beschimist Beschimist
38
175 31 $1,651 1068538h 25m 9y., 9m. 0 3 0
40 Nosok Nosok
131
1,401 245 $4,458 1057091h 53m 12y., 8m. 353 0 1
41 Tetsujin Tetsujin
361
13,541 1,411 $76,616 1043677h 45m 12y., 2m. 0 0 0
42 Cramik Cramik
1
121 3 $459 1041433h 20m 5y. 8 1 0
43 ⱿƴƥħƗᵲ ⱿƴƥħƗᵲ
423
1,711 1,703 $22,923 1040394h 41m 11y., 8m. 279 0 0
44 氷% lolix 氷% lolix
310
4,564 999 $21,714 1028708h 14m 6y., 11m. 530 0 1
45 Odin Odin
163
1,175 292 $6,397 1025192h 09m 8y., 2m. 937 0 0
46 ナチクス ナチクス
68
330 129 $1,476 1023582h 27m 7y., 2m. 43 0 0
47 dfmcvn2 dfmcvn2
0
76 5 $39 1016707h 12m 6y., 7m. 3 0 0
48 🔥 [] dfmcvn | ❄ 🔥 [] dfmcvn | ❄
65
720 94 $3,396 1016350h 08m 5y., 5m. 273 0 0
49 dfmcvn8 dfmcvn8
0
74 2 $3 1012395h 41m 4y. 1 0 0
50 dfmcvn3 dfmcvn3
0
80 4 $7 1010123h 51m 4y., 3m. 2 0 0
51 Dmanfur Dmanfur
118
2,592 287 $15,991 1009935h 07m 10y., 7m. 405 0 0
52 Vap3Squad.xyz Vap3Squad.xyz
2
2,200 2 $583 1007186h 43m 5y., 6m. 8 2 0
53 dfmcvn7 dfmcvn7
0
74 2 $3 1004049h 47m 4y. 1 0 0
54 dfmcvn6 dfmcvn6
0
74 2 $3 1001599h 48m 4y. 1 0 0
55 Lummit Lummit
130
117 191 $790 1001250h 17m 18y. 0 1 0
56 dfmcvn4 dfmcvn4
0
79 2 $3 1001249h 59m 4y. 2 0 0
57 Indomie | Ayo Vaksinasi Indomie | Ayo Vaksinasi
58
1,539 84 $1,970 998165h 11m 5y. 333 0 0
58 dfmcvn5 dfmcvn5
0
77 3 $3 997727h 57m 4y. 1 0 0
59 dfmcvn13 dfmcvn13
0
72 3 $1 997484h 23m 3y., 11m. 1 0 0
60 Miya Miya
155
595 422 $3,032 993560h 13m 5y., 10m. 127 0 0
61 dfmcvn15 dfmcvn15
0
72 2 $1 992399h 10m 3y., 11m. 1 0 0
62 dfmcvn11 dfmcvn11
0
72 3 $1 989972h 58m 3y., 11m. 1 0 0
63 dfmcvn9 dfmcvn9
0
74 3 $3 988161h 46m 4y. 1 0 0
64 CrispiestCrouton CrispiestCrouton
22
1,252 24 $1,955 958332h 51m 8y., 2m. 54 0 1
65 Doodles ♛ Doodles ♛
125
2,343 134 $16,173 949697h 38m 11y., 5m. 105 0 0
66 Jonteee's Hours Idler Jonteee's Hours Idler
6
95 3 $445 942516h 35m 5y., 6m. 4 2 0
67 q23 q23
12
34 8 $15 911108h 58m 4y., 11m. 2 0 0
68 q22 q22
10
34 8 $15 910948h 22m 4y., 11m. 2 0 0
69 q5 q5
15
35 11 $15 910895h 15m 4y., 11m. 2 0 0
70 q3 q3
15
35 12 $15 910880h 23m 4y., 11m. 2 0 0
71 q10 q10
13
35 10 $15 910851h 02m 4y., 11m. 2 0 0
72 q13 q13
13
34 10 $15 910847h 41m 4y., 11m. 2 0 0
73 q7 q7
15
35 11 $15 910825h 48m 4y., 11m. 2 0 0
74 q25 q25
10
34 8 $15 910561h 46m 4y., 11m. 2 0 0
75 q20 q20
10
34 8 $15 910541h 54m 4y., 11m. 2 0 0
76 q38 q38
12
34 8 $15 910517h 56m 4y., 11m. 2 0 0
77 q37 q37
12
34 8 $15 910460h 03m 4y., 11m. 2 0 0
78 q30 q30
12
34 8 $15 910458h 30m 4y., 11m. 2 0 0
79 q28 q28
12
34 8 $15 910453h 06m 4y., 11m. 2 0 0
80 q35 q35
12
34 8 $15 910438h 25m 4y., 11m. 2 0 0
81 q4 q4
15
35 12 $15 910418h 43m 4y., 11m. 2 0 0
82 q29 q29
12
34 8 $15 910364h 42m 4y., 11m. 2 0 0
83 q15 q15
13
34 9 $15 909943h 01m 4y., 11m. 2 0 0
84 q32 q32
12
34 8 $15 909804h 15m 4y., 11m. 2 0 0
85 q11 q11
13
33 10 $15 909802h 59m 4y., 11m. 2 0 0
86 q6 q6
15
35 11 $15 909663h 53m 4y., 11m. 2 0 0
87 q33 q33
12
34 8 $15 909524h 43m 4y., 11m. 2 0 0
88 q12 q12
13
34 10 $15 909467h 35m 4y., 11m. 2 0 0
89 q8 q8
13
36 11 $28 909239h 15m 4y., 11m. 2 0 0
90 q9 q9
15
35 11 $15 908595h 02m 4y., 11m. 2 0 0
91 q34 q34
12
34 8 $15 908444h 20m 4y., 11m. 2 0 0
92 q27 q27
12
34 8 $15 908147h 14m 4y., 11m. 2 0 0
93 q1 q1
16
34 13 $15 907595h 30m 4y., 11m. 2 0 0
94 q21 q21
12
34 8 $15 906905h 12m 4y., 11m. 2 0 0
95 Skydonq # 44545 items CSGO Skydonq # 44545 items CSGO
113
654 194 $2,854 900434h 16m 9y., 5m. 790 0 0
96 MxService #5 MxService #5
0
34 2 $15 900397h 09m 4y., 1m. 2 0 0
97 MxService #11 MxService #11
0
34 2 $15 899442h 01m 4y., 1m. 2 0 0
98 MxService #17 MxService #17
0
34 2 $15 899239h 38m 4y., 1m. 2 0 0
99 Evaaan Evaaan
77
367 63 $2,337 892209h 29m 7y., 3m. 358 2 0
100 Z12 Z12
0
35 3 $15 869416h 00m 5y., 7m. 2 0 0